Inne

Inne

Realizacja innych projektów, takich jak:
• wykonanie ilustracji
• stworzenie infografiki
• retusz zdjęć
• usuwanie tła ze zdjęć
• nadruki na ubrania

Masz jakieś szczególne, nietypowe zadanie? Skontaktuj się ze mną!

Podążaj
za mną